Karla Mücadelede Profesyonel Yaklaşım

Ön Islatma: Karla Mücadele de Tuzun Yola Serpilmeden Önce Islatılması İşlemidir.Wonder Bu İşlem için özel olarak geliştirilmiş Yüksek buz çözme kapasitesi ve  korozyon önleyici etkiye sahip Türkiye’nin Tek Ön Islatma Amaçlı Karla Mücadele kimyasalıdır.


Wonder Nedir?

• Wonder iyi bir buz çözücüdür donma noktası -45°C’nin altındadır ve - 15°C’de 1 gramı 1,3 gram buzu 11 dakikada çözebilmektedir.
• İçeriğindeki maddeler tuz taneciğinin etrafında film tabakası oluşturarak yola yapışmasını sağlar ve tuzun buz çözme kapasitesini arttırır ayrıca bu tabaka korozy6onu büyük ölçüde azaltır.
• Çevre dostudur toksik etkisi yoktur korozyonu saf suya yakındır.

         
        Ön Islatma

 • Uygulamadan önce tuzu farklı kimyasal maddelerle ıslatmak kuru olarak atmak yerine oldukça büyük faydalar sağladığı tespit edilmiştir. (Lorwal 1947)
 • Karla mücadelede kullanılan tuz ve sürtünme arttırıcı maddelerin yola serpilmeden önce tuzlu su çözeltisi ile
 •  ıslatılarak uygulanması karla mücadelede ülkemizde de uygulanan bir yöntemdir.
 • Yeni olan bu uygulama ıslatma sırasında tuzlu su yerine yüksek etkili korozyonu önleyici özelliklere sahip kimyasal maddeler kullanımıdır.
 • Bu yöntemdeki amaç düşük sıcaklıklarda yolda kullanılacak tuz ve sürtünme arttırıcı (abrasive) malzemenin etkisini arttırmak ve yan tesirlerini azaltmaktır.
 • Bu sistemde katı malzeme yola serpilmeden önce “wonder” ile ıslatılır.
 • Bilindiği üzere tuzun etkili olabilmesi için çözelti haline geçmesi gerekmektedir.Ayrıca Tuz -5 oC nin altında etkisizdir.
 • Tuzun kullanılmadan  önce ıslatılması ile erime zorunluluğu ortadan kalkar ve düşük sıcaklıkta tuz kullanılmasına izin verir.
 • Tuzun yola daha kolay yapışmasını sağlar.
 • Trafikle taşınımı azaltılarak daha az kimyasal madde kullanımı sağlar. Bu durum Yol kenarlarındaki yapıların ve çevrenin korunmasını sağlar
 • Tuzun düşük sıcaklıklarda etkisini arttırarak bu sıcaklıkta kullanımını sağlar.
 • İçerdiği korozyon önleyici maddelerle tuzun sebep olduğu korozyonu minimize eder.
 • Tuzun çevresel etkilerini azaltarak toprak ve su kaynaklarına zararını azaltır.
 • Yurtdışında yapılan çalışmalarda bu tekniğin uygulanmasıyla tuz kullanımında %30lara varan tasarruf sağlandığı ayrıca tuz kaynaklı korozyonun %80lere varan oranda azalttığı tespit edilmiştir.

Tuz Kristali


Wonder Kaplanmış Tuz KristaliMavi Wonder Tanecikleri Turuncu Tuz Taneciklerini kaplayarak etki gösterirler

Wonder ile

 • Daha başarılı ve daha yüksek standartlarda yol bakımı daha düşük maliyetlerle ve çevreye en az zarar verecek şekilde sağlanmış.
 • Korozyon kaynaklı problemler %80 e varan oranlarda azaltılmış.
 • Tuz kullanılarak %30 lara varan tasarruf sağlanmış olacak.
 • 1 Ton tuzun 60-80 litre wonder ile ıslatılması yüksek performans için yeterlidir.

Uygulama

 • Şu an standart olarak kullanılan tuzlama  kamyonlarında ön ıslatma için gerekli düzenek mevcuttur.
 • Kamyonların  Olamadığı durumda Tuz spreyleme kamyonlarına yüklenmeden önce basit bir hortum veya özel aparatlarla islatılabilir
 • Uygulama yapılırken wonder kamyonlarda bulunan depolara yerleştirilecek tuzun serpilmesi sırasında uygulanır.
 • Depolaması ve uygulanışı oldukça kolaydır

detaylı bilgi