Wonder Water

Erozyonun önlenmesinde , Madenlerde,inşaatlarda ,stabilize ve toprak yollarda tozla mücadele için özel olarak geliştirilmiş organik polimer esaslı bir kimyasaldır. Ayrıca yol yapımında dolgu malzemesinin stabilize edilerek yolda çökmelerin ve bozulmaların önlenmesinde de etkin olarak kullanılabilmektedir. Çimento etkisi göstererek yolun sıkı bir form kazanmasını sağlar.
Tozun oluştuğu alanlara direkt olarak uygulanabildiği gibi yol yapımında dolgu malzemesine karıştırılarakta uygulanmaktadır.
İnşaat Alanlarında Madenlerde Tarım alanlarında orman yollarında etkili bir şekilde kullanılaiblir.
Rüzgar erozyonuna karşı en etkili silahtır. Erozyonun görüldüğü alanlarda az miktarda uygulamayla üstün sonuçlar elde edilebilir.

TOZLA MÜCADELE

Wonder Water yol yapısına bağlı uygulama zorluklarını ortadan kaldırabilmek için özel olarak geliştiril miş inorganik ve organik bileşenlerden oluşan bir toz önleyici kimyasaladır çalışması çoğunlukla havadaki nem bağlı olarak çalışır. Organik içeriği de çimento etkisi göstererek sert bir zemin oluşmasını sağlar.

Toz önleyicilerin kullanılması yol şartları (dolgu malzemenin partikül boyutu,Sıkıştırılma katsayı-
sı,) trafik şartları(yoğunluk , araç ağrılıkları,)
iklim şartları(nem sıcaklık, yağış ) gibi bir çok değişik etmen tarafından etkilenmektedir. Fakat yapılan çalışmalar en kötü şartların varlığında
bile yoldaki tozun min% 40 oranında azaldığını göstermiştir ve bu fark belirgin bir şekilde gör- ülmektedir. Toz-Tut™ uygulamalarında %70-80
lere varan tozun önlendiği ayrıca %60 oranında dolgu maddesinin tutulduğu yolda malzeme kay-
bı olamadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca muadil ürün-
ler için ABD de yapılan çalışmada uygulamanın
%42 lere varan oranda maliyeti azalttığı göz- lemlenmiştir.

Toz önleyici kimyasalların uygulanmasında birinci öncelik yolun yapısıdır yapılan bilimsel çalışmalar-
da verimliliğin direkt olarak yolun yapısını oluştur-
an dolgu malzemelerinin ilk sırada etkili olduğu görülmüştür. Aşağıda bazı çalışmalarla ilgili
veriler daha net bir tablo oluşması için verilecek-
tir. Yolun yapısı Trafik şartları,Nemlilik tüm bu parametreler Wonder Waterucu kimyasalların başarısını etkileyen önemli unsurlardır

Yolun Yapısı:

Denemelerin yapıldığı yolun yapıldığı dolgu malzemelerin tanecik boyutu aşağıdaki
gibidir tanecik boyutu ile kimyasal malzemenin arasındaki etkileşim deney sonuçlarında açıkça gözlemlenmektedir.
Avantajları:

Toz önleyici kimyasal madde kullanmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır
- Temiz hava, Temiz araçlar,Temiz evler sağlar
- Tozla ilgili sağlık problemlerini düşürür
- Bitkilerde ve tarımda toz kaynaklı verim kaybını önler
- Yoldaki bozulmaları ve malzeme kaybını önler
- Yol şartlarına bağlı olan araç bakım maliyetlerini azaltır
  Erozyon kontrolünde etkinlik sağlar özellikle rüzgar erozyonunun etkilerini azaltır
- Toprak kaybını azaltır
- Yolda taş sıçramasının oluşturduğu tehlikeleri azaltır
- Hava kirliliğinde ciddi azalmalar sağlar

Kullanım Klavuzu - Uygulama Tablosu - Yol Stabilizasyonu ve Tozla Mücadele